MAGIMÄSTAREN

Ett av våra mest populära koncept anpassat för barn i förskola, F-3 och fritids

Vi möter barnen på deras plattform redan från start. Konceptet lyfter alla aspekter inom värdegrund. Materialet är helt planeringsfritt och är förankrat med skolarbetet vilket gör att det genomsyrar hela skoldagen. I ett helt läsår arbetar man med detta material vilket gör att grunden som läggs blir stabil. Genom att främja en positiv värdegrund redan på lågstadiet skapar vi en miljö där inkludering, tolerans och goda medmänskliga relationer kan blomstra. Vi formar inte bara individers karaktärer utan också framtidens samhällen.

 • EN ELEV FLYTTAR IN

  En ”elev” i form av ett kramdjur flyttar in i er klass eller på fritids och blir en del i gemenskapen. 

  Eleven har sin egen
  historia med sig i form av ett personligt brev, (med
  eventuella, hemförhållande, diagnoser, funktionsvariationer, etnicitet, etc.) 

  Eleven fungerar helt utifrån ett värdegrundsperspektiv där den kan användas
  under hela skol/fritids- tiden. Vilken elev som börjar hos just er blir precis som i verkligheten, en överraskning.

  När eleven flyttar in har den med sig en magisk portal och
  genom denna protal blir barnen kontaktade av andra skolor i behov av hjälp. Eleverna ska då på gruppnivå, tillsammans lösa dessa problem som alla är kopplade till värdegrundsrelaterade frågor.

  INNEHÅLL

  Paketet innehåller förutom allt material (lärarhandlening, brev, portal, kortlek, samlarkort, bevis, kramdjur), även 20 digitala uppdrag där varje uppdrag fokuserar på olika områden, (Respekt, vänskap, mod, stolthet,
  ärlighet, självkänsla, 
  empati, etc.)

  Dessa uppdrag bidrar till att tryggheten i gruppen stärks, att eleverna lär sig samarbeta på ett bättre sätt, får en bättre/ förändrad syn på sig själva och andra, får en stärkt självkänsla och ett bättre självförtroende. Samt att
  de blir tryggare i sina sociala relationer, känner delaktighet och får en bättre förståelse för strukturer och ordningsregler.

  Utöver detta kan man använda konceptet så att det genomsyrar hela skoldagen, på raster, i skolarbete, till läs/skriv/ hörförståelse och mycket mer.

  ARBETSSÄTT

  I paketet ingår 20 uppdrag där man förslagsvis arbetar med 10 uppdrag per termin. Givetvis kan man lägga upp detta hur man vill. Men arbetar man med empati så gör man det under en period och fokuserar helt på det. 

  Hur man väljer att arbeta med det är upp till var och en. Ett uppdrag kan genomföras
  under en lektion på 40 minuter. 

  En del väljer att dela upp uppdraget under en hel vecka, andra längre.
  Detta eftersom uppdragen innehåller diskussionsfrågor som man kan arbeta 
  med och kring.

  Efter varje avklarat uppdrag erhåller eleverna ett
  samlarkort som de ska samla tills alla uppdrag är
  avklarade då de får sitt magiska bevis. 
  (Kort och bevis ingår i paketet).

PRISER

Önskar ni fler paket än nedan ber vi er kontakta oss för att få en offert.

ANTAL PAKET

PRIS

DITT VAL

1
4 995:-
VÄLJ
2
7 995:-
VÄLJ
3
10 995:-
VÄLJ
4
12 995:-
VÄLJ
5
14 995:-
VÄLJ
BEGÄR OFFERT
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
Värdeportalen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram