Jag är en engagerad socialpedagog och föreläsare med 8 års erfarenhet i skolans värld. Jag är även grundare av Värdeportalen som skapades då jag insåg vilket stort behov av att få synas och höras där finns bland barn idag. Jag ville ta fram verktyg och reurser för att bygga starka värderingar redan från start.

Genom att bygga egna värdegrundspaket samt föreläsa om värdegrund och sociala medier strävar jag efter att forma en positiv samhällsutveckling.

Min utbildning inom motiverande samtal, maktlekar, psykisk ohälsa och sociala medier ger mig en bred kunskapsbas att utgå ifrån. Min passion och utbildning för design och media har gett mig ytterligare verktyg att kommunicera, bygga och förmedla mitt budskap på ett kreativt sätt. Jag tänker utanför boxen och utmanar gärna befintliga normer och tankemönster. Som föreläsare strävar jag efter att få människor att se och förstå den verklighet som vi många gånger blundar för.

Jag bygger koncept som förankras i skolan för att skapa hållbar förändring och främja en positiv utveckling hos våra unga. Jag är stolt över att ha samarbetat med skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och polis för att enat arbeta och stödja barn och ungdomar på deras resa.

Låt oss tillsammans utmana och inspirera till en verklighet där vi tar itu med de utmaningar vi står inför och skapa en stark och inkluderande miljö för alla.
KONTAKTA OSS
Jag är utbildad socialpedagog med över 11 års erfarenhet inom skolvärlden.

Under min karriär har jag arbetat intensivt med värdegrund, framförallt på mellanstadiet. Genom mina föreläsningar strävar jag efter att väcka medvetenhet och engagera människor i att skapa en trygg och balanserad närvaro både online och offline.

Min utbildning inom bild och ljud ger mig en unik förmåga att kommunicera mitt budskap på ett kreativt och engagerande sätt. Jag tror på kraften i visuella och auditiva medier för att nå fram till barn och unga på ett djupare och mer förståeligt plan.

En annan viktig del av min erfarenhet är att jag arbetat med barn och ungdomar med olika diagnoser, såsom autism, ADHD, ADD och många fler. Genom detta arbete har jag utvecklat en djup förståelse för deras specifika behov och utmaningar. Det har gett mig värdefulla insikter och verktyg för att skapa en inkluderande och stödjande miljö för barn med diagnoser.

Jag brinner för att inspirera och utmana. Min övertygelse är att vi kan bygga en bättre framtid genom att arbeta tillsammans och stärka våra värderingar.
KONTAKTA OSS
Med 15 års erfarenhet av arbete med barn och 5 år inom säkerhetsvärlden har jag fokuserat mycket på att arbeta med problematisk skolfrånvaro, ungdomsbrottslighet och värdegrund. Genom att vara engagerad i dessa områden har jag utvecklat en djup förståelse för de utmaningar och behov som barn och unga möter i dagens samhälle.

Jag har även samlat värdefull erfarenhet av att hantera frågor relaterade till kriminalitet och narkotika bland barn och unga. 

Genom att kombinera min kunskap inom detta område med min pedagogiska bakgrund, har jag arbetat för att skapa värdegrundspaket som inte bara adresserar dessa problem, utan också främjar en trygg och hälsosam miljö för barn och unga att växa och utvecklas i.

Jag tror på att arbeta aktivt för att skapa en positiv förändring för våra barn och unga.
KONTAKTA OSS
Jag är en entusiastisk systemutvecklare som fått förmånen att bygga våra appar och program. Jag älskar att ta idéer och omsätta dem till verklighet genom kreativ programmering och tekniska lösningar. Mitt främsta fokus är att skapa en meningsfull upplevelse för barn och unga och möta dem på deras egna plattformar.
En av mina starka sidor är min förmåga att utveckla innovativa idéer som engagerar och underhåller vår unga publik. Genom att lyssna på deras behov och intressen kan jag skapa program och appar som verkligen når fram till dem.

Förutom min tekniska kompetens har jag även fördelen av att vara flytande i både tal och skrift på engelska. Detta gör att vi kan översätta våra program och koncept till engelska och nå ut till en bredare internationell publik.

Tillsammans hoppas jag vi ska skapa program och appar som utmanar och inspirerar barn och unga runt om i världen.
KONTAKTA OSS
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
Värdeportalen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram