OM OSS


Johanna Andersson - VD

Jag är en erfaren socialpedagog och föreläsare med passion för att stärka barns värderingar och främja en positiv samhällsutveckling. Genom Värdeportalen skapar jag resurser och koncept för att integrera värdegrund i skolor och samhället. Med en bred kunskapsbas och kreativa verktyg utmanar jag normer och strävar efter att skapa inkluderande miljöer för barn och unga.

Tillsammans kan vi inspirera till en starkare och mer empatisk verklighet!
KONTAKTA OSS

Cem Erdinc - Socialpedagog 

Jag är en erfaren socialpedagog med över 11 års erfarenhet inom skolvärlden, främst på mellanstadiet. Jag tror på att skapa medvetenhet kring värdegrund och främja en trygg närvaro både online och offline.

Med en bakgrund inom bild och ljud har jag förmågan att kommunicera mitt budskap på ett kreativt och engagerande sätt. Jag har även arbetat med barn och ungdomar med olika diagnoser, vilket har gett mig djupa insikter och verktyg för att skapa en inkluderande miljö för alla.

Jag tror på kraften i samarbete och stärkande av våra värderingar för att bygga en bättre framtid tillsammans.
KONTAKTA OSS

Niclas Nyberg - Systemutvecklare

Jag är en entusiastisk systemutvecklare med passion för att omvandla idéer till verklighet genom kreativ programmering. Mitt främsta fokus är att skapa meningsfulla upplevelser för barn och unga, där jag strävar efter att möta dem på deras egna plattformar.

Jag har en förmåga att utveckla innovativa idéer som engagerar och underhåller vår unga publik genom att lyssna på deras behov och intressen. Dessutom är jag flytande i både tal och skrift på engelska, vilket möjliggör översättning av våra program och koncept för en bredare internationell publik.

Tillsammans kan vi skapa program och appar som utmanar och inspirerar barn och unga världen över.
KONTAKTA OSS

Therese Bredin - Socialpedagog

Jag har 15 års erfarenhet av arbete med barn och 5 år inom säkerhetsvärlden med fokus på problematisk skolfrånvaro, ungdomsbrottslighet och värdegrund. Genom detta har jag fått djupa insikter i de utmaningar barn och unga står inför i dagens samhälle.

Min erfarenhet inkluderar även hantering av frågor kring kriminalitet och narkotika bland ungdomar. Genom att kombinera min kunskap med pedagogisk bakgrund har jag skapat värdegrundspaket som främjar en trygg miljö för barn och unga att växa och utvecklas i.

Jag brinner för att skapa positiv förändring för våra barn och unga.
KONTAKTA OSS
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
Värdeportalen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram